Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, Quản tài viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát các hoạt động doanh nghiệp, lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng sẽ được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Thanh lý tài sản
Thanh lý tài sản

Theo Luật Phá sản năm 2014 đã liệt kê các đối tượng không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích;

– Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Những cá nhân thuộc nhóm đối tượng trên sẽ không được hành nghề Quản tài viên. Bên cạnh đó, Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình, thiết nghĩ Luật Phá sản năm 2014 cũng cần có những sửa đổi để bổ sung đối tượng này vào những cá nhân không được hành nghề Quản tài viên.

Hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn về thủ tục phá sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xử lý nợ, xóa nợ-giảm nợ thuế.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *