Khi doanh nghiệp phá sản, điều kiện tiên quyết đặt ra để thực hiện các thủ tục phá sản cần thiết là doanh nghiệp phải đang trong tình trạng mất khả năng thanh toán.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Theo Luật Phá sản năm 2014 quy định “Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.”, trong khi đó phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Như vậy chị khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản thì mới được đặt trong tình trạng phá sản.

 Hơn nữa, chỉ khi doanh nghiệp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ đến hạn trong 03 tháng thì mới bị xem là mất khả năng thanh toán và được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều này, tạo cho doanh nghiệp có thêm cơ hội để giải quyết các khoản nợ đến hạn và giảm áp lực bị đe dọa từ các chủ nợ.

Tình trạng mất khả năng thanh toán là điền kiện cần để chủ nợ, người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và là căn cứ để Tòa án xem xét thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Tình trạng mất khả năng thanh toán không nhất thiết sẽ dẫn đến phá sản doanh nghiệp bởi trong quá trình giải quyết hồ sơ doanh nghiệp vẫn còn cơ hội để thương lượng với các chủ nợ, có cơ hội xây dựng phương án phục hồi kinh doanh nếu Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết áp dụng phương án trên.

Khi rơi vào tình trạng mất khả năng doanh toán – đây là con dao hai lưỡi đối với doanh nghiệp, nếu rơi vào tình trạng trên nhưng doanh nghiệp vận dụng tốt các phương án xử lý sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản nhưng nếu không thỏa thuận được với các chủ nợ, doanh nghiệp có nguy cơ rất cao đi đến quyết định cuối cùng của Tòa án là tuyên bố phá sản doanh nghiêp.

Hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn về thủ tục phá sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xử lý nợ, xóa nợ-giảm nợ thuế.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *