Hỏi: Doanh nghiệp của Tôi vừa hoàn thành thủ tục phá sản tại Tòa án. Vậy cho Tôi hỏi, Tôi có được thành lập doanh nghiệp mới ngay không?

phá sản

Đáp:

Căn cứ vào Điều 130 Luật Phá sản năm 2014 quy định các trường hợp cấm nhiệm chức vụ, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, bao gồm:

“1. Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào kể từ ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản.

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước.

3. Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.

4. Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với lý do bất khả kháng.”

Dựa vào quy định trên có thể chia làm 03 trường hợp cơ bản như sau:

Thứ nhất, nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và bạn giữ chức vụ là Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị thì bạn không được giữ những chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp Nhà nước nảo kể từ ngày doanh nghiệp cũ bị tuyên bố phá sản;

Thứ hai, nếu bạn là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn Nhà nước bị tuyên bố phá sản thì bạn không được đảm nhiệm chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp Nhà nước nào;

Thứ ba, nếu bạn giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp không có vốn Nhà nước bị tuyên bố phá sản mà có các hành vi cố ý vi phạm:

+ Không thực hiện các yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự;

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần; chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

+ Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

+ Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này;

+ Từ bỏ quyền đòi nợ;

+ Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong trường hợp này, Thẩm phán xem xét quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý của doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

Các trường hợp trên sẽ không áp dụng khi doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với lý do bất khả kháng.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 0966 288 855

Điện thoại: 0911 945 499

Tổng đài: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *