Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp lựa chọn phá sản doanh nghiệp như một liệu pháp để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Phá sản
Phá sản

Các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khi tòa án ra quyết định mở thủ tục và tuyên bố doanh nghiệp phá sản sẽ được giải quyết theo một trình tự và thứ tự luật định do Tòa án giải quyết:

 – Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp là người phải thi hành án trừ bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, trả lương cho người lao động; tòa án, trọng tài phải tạm đình chỉ vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến tài sản doanh nghiệp;

 – Khi có quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi nhưng được tạm dừng việc trả lãi và kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản thì khoản nợ không được tiếp tục tính lãi;

 – Đối với các khoản nợ có bảo đảm  thì sau khi mở thủ tục phá sản sẽ xử lý theo thời hạn quy định trong hợp đồng đối với hợp đồng có bảo đảm đã đến hạn, đối với các hợp đồng chưa đến hạn thì trước khi tuyên bố doanh nghiệp phá sản, Tòa án đình chỉ thực hiện hợp đồng và xử lý tài sản như sau: nếu được xác lập trước khi Tòa án thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ thanh toán bằng toàn bộ tài sản, trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán thì phần còn lại sẽ thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản;

 – Khoản nợ không bảo đảm cho các chủ nợ không bảo đảm và bảo đảm một phần sau khi có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Tòa án;

 – Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ dựa trên tài sản còn lại của doanh nghiệp đó (trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh) theo thứ tự phân chia được quy định cụ thể trong Luật Phá sản năm 2014.

Với các quy định trên, doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục phá sản sẽ giảm bớt áp lực và có nhiều cơ hội để xoay sở, tìm ra các biện pháp giải quyết khoản nợ.

Nếu doanh nghiệp bạn đang cần tư vấn, đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn tiền phá sản, hãy kiên hệ ngay với SGI để giải đáp các thắc mắc trên.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *