Trong thực tế, các vụ phá sản rất đa dạng và tùy thuộc vào gốc độ xem xét và mục đích của việc xem xét mà người ta phân loại.

Phá sản tự nguyện
Phá sản tự nguyện

Căn cứ vào đối tượng nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, được chia thành phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc. Cụ thể:

Phá sản tự nguyện là do phí doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán tự làm đơn yêu cầu khi thấy mình mất khả năng thanh toán theo khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014 và không còn điều kiện thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với các chủ nợ.

– Phá sản bắt buộc là do phía các chủ nợ, những người có quyền nộp đơn theo Điều 5 Luật phá sản 2014 làm đơn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhằm thu hồi các khoản nợ từ doanh nghiệp mắc nợ

Như vậy, phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc có thể được phân loại dựa vào đối tượng nộp đơn của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *