Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản là người được Chánh án Tòa án nhân dân phân công sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

phá sản

Điều 9 Luật phá sản 2014 đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán như sau:

– Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu trong trường hợp cần thiết;

– Tổ chức Hội nghị chủ nợ; Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

– Ban hành quyết định về phá sản: Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; Quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

– Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

– Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

– Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *