Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được xem là “lối thoát” để doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng nợ nần, tổ chức hoạt động kinh doanh, tránh nguy cơ bị tuyên bố phá sản.

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh
Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh – Hình ảnh sưu tầm

Doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản không phải là chấm hết đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà trong quy trình phá sản, tại Hội nghị chủ nợ các doanh nghiệp, hợp tác xã này vẫn có thể áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. Mục đích của thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mắc nợ.

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện dưới dạng một “cam kết”, thông qua đó người mắc nợ và các chủ nợ thỏa thuận về việc giảm nợ để tạo điều kiện cho tổng số nợ của người mắc nợ giảm xuống, doanh nghiệp không còn lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nữa và có thể tiếp tục kinh doanh. Thủ tục này cũng có thể được thực hiện dưới dạng một quá trình “tổ chức lại” rất phức tạp.

Ví dụ: Các khoản nợ của doanh nghiệp được sắp xếp lại (gia hạn, hoãn trả lãi, thay đổi chủ nợ); chuyển khoản nợ thành cổ phần, bán một số tài sản không thiết yếu; chấm dứt hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận.

 Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh rất đa dạng, thể hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau và không được áp dụng phổ biến như thủ tục thanh toán. Tuy nhiên, có thể nêu lên cấu trúc cơ bản của thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh như sau:

– Doanh nghiệp tự nguyện áp dụng thủ tục này;

– Phải bắt buộc chấm dứt hoặc đình chỉ những vụ kiện đòi tài sản doanh nghiệp của bất kỳ chủ nợ nào;

– Doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh có thể vẫn dưới sự điều hành của ban quản lý hiện tại hoặc của một ban quản lý độc lập hoặc kết hợp cả hai hình thức đó;

– Xây dựng kế hoạch phục hồi;

– Các chủ nợ xem xét bỏ phiếu chấp thuận kế hoạch phục hồi;

– Thực hiện kế hoạch phục hồi.

Thủ tục phục hồi được xây dựng trên quan điểm: không phải mọi doanh nghiệp thất bại trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đều phải bị thanh toán ngay. Nếu một doanh nghiệp có khả năng phục hồi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận và có khả năng đem lại lợi nhuận thì phải có cơ hội để phục hồi. Việc phục hồi một doanh nghiệp nhằm mục đích là các chủ nợ sẽ nhận được lợi ích lâu dài hơn, nhiều hơn khi doanh nghiệp bị thanh toán ngay.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon


Bài viết xem nhiều:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *