Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đồng nghĩa với việc sẽ phá sản. Bởi bên cạnh việc xây dựng phương án phục hồi kinh doanh, ngay tại thời điểm sau khi nộp đơn, Luật Phá sản vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp và chủ nợ nộp đơn thương lượng với nhau.

Chủ nợ
Chủ nợ

Luật Phá sản 2014 đưa ra hướng giải quyết vô cùng có lợi cho doanh nghiệp, khi chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đó chính là cả hai phía cùng ngồi lại thương lượng, đàm phán và tìm cách giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp và chủ nợ đã nộp đơn có quyền đề nghị bằn văn bản gửi Tòa án để các bên thương lượng việc rút đơn, sau đó, Tòa án sẽ ấn định thời gian để các bên thương lượng, giải quyết nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hợp lệ.

Kết quả thương lượng sẽ có hai trường hợp:

   – Hai bên đồng ý thỏa thuận vá rút đơn, thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  – Thương lượng không thành thì Tòa án thông báo cho người nộp đơn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và thụ lý đơn yêu cầu.

Tóm lại, doanh nghiệp nên vận dụng một cách tối đa những lợi ích mà pháp luật mang lại, để tránh mang lại những hậu quả không cần thiết cho doanh nghiệp, đánh mất cả quá trình phát triển trước đây của Công ty.

Hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn về thủ tục phá sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xử lý nợ, xóa nợ-giảm nợ thuế.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *