Phá sản là tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn và bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phá sản
Phá sản

Theo quy định của Luật phá sản 2014, những trường hợp bị Tòa án tuyên bố phá sản bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố theo thủ tục rút gọn (Điều 105). Khi người nộp đơn là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản; sau khi thụ lý đơn mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản thì Tòa án nhân dân sẽ xem xét, ra quyết định tuyên bố phá sản.

Thứ hai, khi Hội nghị chủ nợ tổ chức không thành công (Điều 106). Các trường hợp được coi là tổ chức không thành bao gồm:

Thứ ba, khi Hội nghị chủ nợ thông qua được Nghị quyết trong đó có kết luận đề nghị tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (khoản 1 Điều 107).

Thứ tư, sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định; doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì Tòa án ra quyết định (khoản 2 Điều 107).


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *